Повеќе пари кај граѓаните

Можности за сите!

Ја активиравме спиралата на покачување на платите.

Носиме директна поддршка за домашните фирми, пред се за малите и средните претпријатија. Обезбедуваме еднакви услови и за странските инвеститори.

Вложуваме во младите, отвораме бизнис хабови, ги здружуваме бизнисите, општината и граѓаните, со единствена цел – нови и подобро платени работни места.

Обезбедуваме повеќе пари за општините, а со тоа и повеќе можности и повеќе пари за секој граѓанин на локално ниво.

Ја вклучуваме бизнис заедницата во дефинирање на приоритетите на општината и воведуваме бизнис форуми како редовна активност за проектирање и следење на локалниот економски развој.

Активностите на сите се важни, а посветената и одговорна работа ги носи парите директно кај граѓаните.